telegtv

Ffilm a Theledu

Film and Television

Cwmni cynhyrchu ffilm a theledu ydy Telegtv ac ryda ni wedi ein lleoli ar Ynys Môn. Mae ganddom ni brofiad helaeth o gynhyrchu rhaglenni teledu a fideos corfforaethol a masnachol. Heblaw cynhyrchu rhaglenni dogfen i S4C ryda ni hefyd yn cynnig gwasanaeth cynhyrchu i fusnesau ar gyfer hyrwyddo ac hyfforddi.

 

We are a film and television production company based on the Isle of Anglesey. We have extensive experience of producing television programmes and corporate and commercial films. As well as producing documentaries for S4C we also offer a production service for corporate training and promotion.

   Video Clips

Picture Gallery

Cyfarwyddwyr  :  Directors

Charity Mapuranga

Michael Bayley Hughes

 

mike@telegtv.com

charity@telegtv.com

c